Yukarı Çık

Karasu Nerededir?

Karasu; Sakarya İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 30 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Karadeniz, güneyden Hendek, güneybatıdan Merkez, batıdan Kaynarca, doğudan Kocaali ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, yükseltisi 700-800 m’yi geçmeyen tepelerle bu tepeler arasında ırmakların oluşturduğu düzlüklerle kaplıdır. Yükselti güneye doğru artar, Kuzeye bakan yamaçlardan doğan kısa akışlı derelerle güneyden ilçe topraklarına giren, büklümler çizerek geniş bir delta oluşturan Sakarya Irmağı Karadeniz’e dökülür. Kabalık ve Yayla derelerinin birleşmesiyle oluşan Karacasu ve Darıçayı, Karadeniz’e dökülen öteki ırmaklardır. Kıyı boyunca irili, ufaklı kıyı göllerine rastlanır. Bunlardan Akgöl ve Karasu, Adapazarı sınırındadır. Yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13-13.5°C, yağış tutarı 400-450 mm’dir. Kuzeye bakan yamaçlar kayın ormanlarıyla kaplıdır. Kestane, dişbudak, meşe, gürgen, ıhlamur, orman örtüsünü oluşturan öteki türlerdir. İlçe halkının fındık yetiştirmek amacıyla orman alanları açması sonucu, ormanların doğal dengesi bozulmuştur. Ekonomi, tarım (mısır, buğday, fasulye, şekerpancarı, fındık, elma), hayvancılık ve balıkçılığa dayanır. Sakarya Irmağı’nın denize döküldüğü yerdeki dalyanda siyah havyar üretimi yapılır. Hayvancılık, yerel tüketime yöneliktir. Son yıllarda, yaz aylarında yerli turizm etkinlikleri yoğunluk kazanmaya başladı. Kıyı ovasmda, deniz düzeyinden 48 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 50, İzmit’e (Merkez İlçe) 8 km uzaklıktadır. Önceleri Adapazarı’ nin bir bucağıyken, 1933’te ilçe konumu kazanarak Kocaeli’ne, 1954’te Sakarya’ya bağlandı.